Laimėjimai „Olympis 2018 – Pavasario sesijoje“ 

Mintautas Žilinskas (IV c kl.) apdovanotas I laipsnio diplomu iš informacinių technologijų, mokyt. S. Mackevičienė;

Gintarė Narmontaitė (I e kl.) apdovanota I laipsnio diplomu iš lietuvių k., mokyt. R. Giniotienė ir II laipsnio diplomu – iš matematikos (mokyt. L. Petrauskienė);
Žaneta Meškytė (I e kl.) apdovanota III laipsnio diplomu iš lietuvių k., mokyt. R. Giniotienė, III laipsnio diplomu – iš matematikos (mokyt. L. Petrauskienė) ir  III laipsnio diplomu iš anglų k. (mokyt. S. Šeirienė).

Ačiū mokytojoms, paskatinusioms gimnazistus dalyvauti konkursuose.