Tarptautinis lotynų kalbos konkursas ELEX Vestibulum

Šiandien, gruodžio 4 d., šešios mūsų mokyklos trečiokės (L. Čiuldytė, A. Mažeikaitė, G. Jarošiūnaitė, V. Radavičiūtė, D. Rusteikaitė, V. Vičiulytė) pirmąkart gimnazijai atstovavo Tarptautiniame lotynų kalbos konkurse ELEX Vestibulum. Tarptautinei klasikų asociacijai priklauso 26 šalys. Šio konkurso metu visų šalių mokiniai, besimokantys lotynų kalbos, atlieka tas pačias užduotis. Šiemet reikėjo nagrinėti Trojos mitą ir atsakyti į gramatikos, kalbos ir Antikos kultūros klausimus.