Forumas „Ugdymosi pasiekimai, socialinis bendravimas ir iniciatyvos“

Lapkričio 9 dieną gimnazistai, mokytojai ir administracija susirinko į forumą, kurio tema „Ugdymosi pasiekimai, socialinis bendravimas ir iniciatyvos“. Pirmiausia gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė pristatė Geros mokyklos koncepciją, pabrėždama asmenybės ugdymosi svarbą. Taip pat ji apžvelgė veiklos kokybės įsivertinimą, vykdytą IQES apklausų erdvėje, kurio teminė sritis – pasiekimai ir rezultatai. Sužinojome, kad mokiniai šiek tiek nepatenkinti savo mokymosi rezultatais, nors daugelis pripažįsta, jog čia yra veiksminga skatinimo sistema. Labiausiai dauguma gimnazistų ir jų tėvelių džiaugiasi, kad mokykla teikia kokybišką išsilavinimą, kad čia sudarytos visos sąlygos įvairių gebėjimų (matematinio, gamtamokslinio ir humanitarinio raštingumo ugdymuisi bei meninės raiškos galimybių) plėtojimui.
Antroje forumo dalyje mums, mokiniams, buvo skirta užduotis – užrašyti tris priemones, kurios praėjusiais mokslo metais skatino siekti gerų mokymosi rezultatų ir sugalvoti dar tris priemones, kurios, mūsų nuomone, vestų geros mokyklos link. Mokiniai, suskirstyti į grupes, kuriose buvo įvairių klasių atstovų, greitai atliko užduotis. Pristatymo metu grupės dalijosi idėjomis, diskutavo apie tai, ką dar gimnazijoje reikėtų tobulinti.
Forumas buvo kūrybingas ir informatyvus.

Anastasija Volkova, 2 a kl.