Gimnazijos tarybos posėdis

Gimnazijos tarybos posėdyje:

  • Naujų narių prisistatymas.
  • VBE egzaminų rezultatai.
  • PUPP rezultatai.
  • Abiturientų stojimai.
  • 2017 metų gimnazijos veiklos pirmo pusmečio analizė.
  • 2017-2018 m.m. gimnazijos ugdymo plano ypatumai.
  • Gimnazijos bendruomenės veiklos kokybės įsivertinimo apklausų ir rezultatų analizė.