Dovana mokytojams – „Reisas: Mažeikai – Australija“

…Jau nebegaliu suskaičiuoti, kiek valandų truko mano kelionė. Atrodė, kad šis skrydis niekada nesibaigs. Nepatogi lėktuvo sėdynė mane labai išvargino. Bet pagaliau pro debesų plyšius pradėjo matytis žemė. Pagaliau regiu Australijos krantus. Atvykus mane pasitiko miestelio burmistras ir visas būrys…
…Žinau viena, svarbiausia pasakoti istorijas. Tada mums brangūs žmonės visada bus su mumis…
Aplodismentai 92-osios laidos abiturientams ir idėjos autoriui Gintarui Rėpšui.